สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.600
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/03/2552
วันที่เริ่มใช้ 09/03/2561
วันที่หมดอายุ 08/03/2562
ที่อยู่ 99/359 หมู่ที่ 2 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี
ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 02-157-2097
โทรสาร 02-157-2098
E-Mail info@ieqeng.com
Website www.ieqeng.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 20/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร