สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.600
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/03/2552
วันที่เริ่มใช้ :09/03/2561
วันที่หมดอายุ :08/03/2562
ที่อยู่ :99/359 หมู่ที่ 2 ถ.กรุงเทพฯ-ปทุมธานี
:ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12000
โทรศัพท์ :02-157-2097
โทรสาร :02-157-2098
E-Mail :info@ieqeng.com
Website : www.ieqeng.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/02/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร