สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.602
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/03/2552
วันที่เริ่มใช้ :20/11/2560
วันที่หมดอายุ :19/11/2561
ที่อยู่ :152 ซ.นวลจันทร์ ถ.นวลจันทร์
:แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0 2363 7727-8
โทรสาร :0 2509 9079
E-Mail :pisamai_p@team.co.th,Kaiwut_s@team.co.th
Website : www.tlt-consult.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 01/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร