สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.601
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีอีซี อินสเป็กชั่น แอนด์ เซอร์วิส
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/03/2552
วันที่เริ่มใช้ :09/03/2554
วันที่หมดอายุ :08/03/2555
ที่อยู่ :73/3 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน
:ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง
จังหวัด :ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :21150
โทรศัพท์ :038-691141,084-147-9978
โทรสาร :038-691141
E-Mail :ppecthai@LoxinFo.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 28/03/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร