สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.599
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอยี่ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 09/03/2552
วันที่เริ่มใช้ 09/03/2561
วันที่หมดอายุ 08/03/2562
ที่อยู่ 56/344 หมู่ที่ 2 ถ.เสมาฟ้าคราม
ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12130
โทรศัพท์ 0-2531-3044
โทรสาร 0-2987-3880
E-Mail sayayuth@inspector-engineering.com
Website www.inspector-engineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 25/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร