สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.599
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินสเปคเตอร์ แอนด์ เอ็นเนอยี่ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/03/2552
วันที่เริ่มใช้ :09/03/2561
วันที่หมดอายุ :08/03/2562
ที่อยู่ :56/344 หมู่ที่ 2 ถ.เสมาฟ้าคราม
:ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12130
โทรศัพท์ :0-2531-3044
โทรสาร :0-2987-3880
E-Mail :sayayuth@inspector-engineering.com
Website : www.inspector-engineering.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร