สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.69
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :17/12/2560
วันที่หมดอายุ :16/12/2561
ที่อยู่ :สำนักงานใหญ่ 75/20 ชั้น 10 อาคารริชมอนด์ ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท
:แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :02-261-8263-8
โทรสาร :02-261-8269
E-Mail :cm49@cm49.co.th
Website : www.49group.com, www.cm49.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :39
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร