สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.598
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ซิสเต็มเมติกา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :09/03/2552
วันที่เริ่มใช้ :09/03/2552
วันที่หมดอายุ :08/03/2553
ที่อยู่ :88/211 ซ.อ่อนนุช 46 ถ.อ่อนนุช
:แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :081-633-2041
โทรสาร :02-720-5900
E-Mail :Lsurakit@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/03/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร