สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.594
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/02/2552
วันที่เริ่มใช้ :10/02/2561
วันที่หมดอายุ :09/02/2562
ที่อยู่ :3 ซ.พรีเมียร์ 1 แยก 14 ถ.ศรีนครินทร์
:แขวงหนองบอน เขตประเวศ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0 2361 7744-54
โทรสาร :0 2361 7725-26
E-Mail :metric@metric.co.th
Website : www.metric.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :25
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 22/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร