สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.594
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/02/2552
วันที่เริ่มใช้ 10/02/2562
วันที่หมดอายุ 09/02/2563
ที่อยู่ 3 ซ.พรีเมียร์ 1 แยก 14 ถ.ศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 0 2361 7744-54
โทรสาร 0 2361 7725-26
E-Mail metric@metric.co.th
Website www.metric.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 25
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 30/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร