สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.597
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อีเอ็มซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/02/2552
วันที่เริ่มใช้ :29/12/2553
วันที่หมดอายุ :28/12/2554
ที่อยู่ :174/61 ถ.พระราม 2 หมู่ 6
:แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10150
โทรศัพท์ :02-417-2772
โทรสาร :02-417-2010
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร