สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.596
ชื่อนิติบุคคล บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/02/2552
วันที่เริ่มใช้ 10/02/2561
วันที่หมดอายุ 09/02/2562
ที่อยู่ 226/188 ชั้น 5 อาคารริเวียร่า 2 ถ.บอนด์สตรีท
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ 0-2960-0800-2
โทรสาร 0-2960-1430
E-Mail costperfect@gmail.com
Website www.costperfect.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 09/01/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร