สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.596
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/02/2552
วันที่เริ่มใช้ :10/02/2561
วันที่หมดอายุ :09/02/2562
ที่อยู่ :226/188 ชั้น 5 อาคารริเวียร่า 2 ถ.บอนด์สตรีท
:ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :0-2960-0800-2
โทรสาร :0-2960-1430
E-Mail :costperfect@gmail.com
Website : www.costperfect.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร