สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.595
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/02/2552
วันที่เริ่มใช้ :10/02/2561
วันที่หมดอายุ :09/02/2562
ที่อยู่ :87/97 ซอยวิภาวดี 6 ถ.วิภาวดี หมู่ 5
:ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :84000
โทรศัพท์ :089-470-8288 ,077-295111
โทรสาร :077295652
E-Mail :BO_POWERTECH@YAHOO.COTH
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร