สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.595
ชื่อนิติบุคคล บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/02/2552
วันที่เริ่มใช้ 10/02/2561
วันที่หมดอายุ 09/02/2562
ที่อยู่ 87/97 ซอยวิภาวดี 6 ถ.วิภาวดี หมู่ 5
ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84000
โทรศัพท์ 089-470-8288 ,077-295111
โทรสาร 077295652
E-Mail BO_POWERTECH@YAHOO.COTH
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 11/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร