สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.686
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ระยองไทยวิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 23/09/2553
วันที่เริ่มใช้ 23/09/2561
วันที่หมดอายุ 22/09/2562
ที่อยู่ 231/1 ถ.ตากสินมหาราช
ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ 038 613585
โทรสาร 038 613585
E-Mail thanadamrong.r@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 26/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร