สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.686
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ระยองไทยวิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 23/09/2553
วันที่เริ่มใช้ 23/09/2562
วันที่หมดอายุ 22/09/2563
ที่อยู่ 231/1 ถ.ตากสินมหาราช
ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ 038 613585
โทรสาร 038 616385
E-Mail techa5355@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 03/07/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร