สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.686
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ระยองไทยวิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :23/09/2553
วันที่เริ่มใช้ :23/09/2561
วันที่หมดอายุ :22/09/2562
ที่อยู่ :231/1 ถ.ตากสินมหาราช
:ต.ท่าประดู่ อ.เมือง
จังหวัด :ระยอง
รหัสไปรษณีย์ :21000
โทรศัพท์ :038 613585
โทรสาร :038 613585
E-Mail :thanadamrong.r@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 26/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร