สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.593
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 12/01/2552
วันที่เริ่มใช้ 21/03/2561
วันที่หมดอายุ 20/03/2562
ที่อยู่ 274 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10150
โทรศัพท์ 02-417-2772 ,088-484-5252
โทรสาร 02-417-2010
E-Mail piya@enrgyvision.co.th
Website www.enrgyvision.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร