สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.593
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ วิชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :12/01/2552
วันที่เริ่มใช้ :21/03/2561
วันที่หมดอายุ :20/03/2562
ที่อยู่ :274 ซอย 60 ถนนพระรามที่ 2
:แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10150
โทรศัพท์ :02-417-2772 ,088-484-5252
โทรสาร :02-417-2010
E-Mail :piya@enrgyvision.co.th
Website : www.enrgyvision.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร