สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.68
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สแปน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :17/12/2560
วันที่หมดอายุ :16/12/2561
ที่อยู่ :223/5 ซ.รามคำแหง 21 ถ.รามคำแหง
:แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2718-7304-6
โทรสาร :0-2718-7303
E-Mail :span@spancompany.com
Website : www.spancompany.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :36
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 01/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร