สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.592
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ศรีปทุม พีเอชดี ตรวจสอบอาคาร จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/12/2551
วันที่เริ่มใช้ :17/02/2561
วันที่หมดอายุ :16/02/2562
ที่อยู่ :516/293 หมู่บ้าน ศุภวรรณ 5 ถนนเพชรเกษม
:แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10160
โทรศัพท์ :0997469616
โทรสาร :
E-Mail :dr.thaipak.k@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร