สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.591
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พีทีแอล คอนซัลแทนส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/12/2551
วันที่เริ่มใช้ :08/12/2557
วันที่หมดอายุ :07/12/2558
ที่อยู่ :518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 10
:ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10330
โทรศัพท์ :0-2254-8382
โทรสาร :0-2253-7369
E-Mail :chatsopak@pcbk-world.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/12/2557
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร