สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.590
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บีคอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/12/2551
วันที่เริ่มใช้ :08/12/2560
วันที่หมดอายุ :07/12/2561
ที่อยู่ :17 ตรอกวัดบางสะแกนอก ถ.เทอดไท
:แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10600
โทรศัพท์ :0-2891-4808
โทรสาร :0-2891-5808
E-Mail :admin@beacon.co.th
Website : www.beacon.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร