สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.588
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/11/2551
วันที่เริ่มใช้ 10/11/2561
วันที่หมดอายุ 09/11/2562
ที่อยู่ 219/25 อาคารอโศกทาวเวอร์ส สุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-1186-9
โทรสาร 0-2260-0230
E-Mail adm@chuchawalroyalhaskoning.com
Website www.chuchawalroyalhaskoning.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 51
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 07/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร