สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.588
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/11/2551
วันที่เริ่มใช้ :10/11/2560
วันที่หมดอายุ :09/11/2561
ที่อยู่ :219/25 อาคารอโศกทาวเวอร์ส สุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) ถ.สุขุมวิท
:แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2259-1186-9
โทรสาร :0-2260-0230
E-Mail :adm@chuchawalroyalhaskoning.com
Website : www.chuchawalroyalhaskoning.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :43
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 30/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร