สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.587
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โกลบอล เวอรีตัส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/11/2551
วันที่เริ่มใช้ :10/11/2552
วันที่หมดอายุ :09/11/2553
ที่อยู่ :83/103 หมู่ที่ 6 ซ.ชินเขต 2 ถ.งามวงศ์วาน
:แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :0-2954-5722
โทรสาร :0-2954-5722 ต่อ 14
E-Mail :info@globalveritas.org
Website : www.globalveritas.org
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/11/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร