สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.586
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/11/2551
วันที่เริ่มใช้ :10/11/2552
วันที่หมดอายุ :09/11/2553
ที่อยู่ :188/1 ถ.แจ้งวัฒนะ 14
:แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10220
โทรศัพท์ :0-2972-6871
โทรสาร :0-2972-6871
E-Mail :sgrgroup@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 06/11/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร