สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.585
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บิวดิ้ง เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส ทีม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :10/11/2551
วันที่เริ่มใช้ :10/11/2560
วันที่หมดอายุ :09/11/2561
ที่อยู่ :101/359 หมู่ที่ 9 ซ.กระทุ่มล้ม 5 ถ.พุทธมณฑล สาย 4
: ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน
จังหวัด :นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :73220
โทรศัพท์ :08-9114-8844 , 0-2888-5101
โทรสาร :02-888-5101
E-Mail :somchaiatt@hotmail.com
Website : www.bestenco.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร