สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.584
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เพอร์เฟ็คท์ บิลดิ่ง โซลูชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/10/2551
วันที่เริ่มใช้ :13/10/2551
วันที่หมดอายุ :12/10/2552
ที่อยู่ :302/13 ซ.ลาดพร้าว 71 ถ.ลาดพร้าว 71
:แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :089-993-3897
โทรสาร :
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 17/11/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร