สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.583
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พีเอสเอ เคมเทค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/10/2551
วันที่เริ่มใช้ :12/01/2561
วันที่หมดอายุ :11/01/2562
ที่อยู่ :75 หมู่ที่ 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 5
:ต.ไร่ขิง อ.สามพราน
จังหวัด :นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ :73210
โทรศัพท์ :0-2811-7950-5
โทรสาร :0-2431-3327-8
E-Mail :mdoffice@psa-chemtech.com
Website : www.psa-chemtech.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร