สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.582
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/10/2551
วันที่เริ่มใช้ :13/10/2561
วันที่หมดอายุ :12/10/2562
ที่อยู่ :1431-1431/1 ม.2 ซ.สุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ถ.สุขุมวิท
:ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10270
โทรศัพท์ :0-2749-9311-22
โทรสาร :0-2749-9324
E-Mail :secco@secco.co.th
Website : secco.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :83
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 24/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร