สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.582
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/10/2551
วันที่เริ่มใช้ 13/10/2561
วันที่หมดอายุ 12/10/2562
ที่อยู่ 1431-1431/1 ม.2 ซ.สุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ถ.สุขุมวิท
ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 0-2749-9311-22
โทรสาร 0-2749-9324
E-Mail secco@secco.co.th
Website secco.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 83
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร