สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.66
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ออโต้อินโฟ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :17/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :20/04/2560
วันที่หมดอายุ :19/04/2561
ที่อยู่ :1359 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ลาดพร้าว
:แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2934-5410-6
โทรสาร :0-2934-5417
E-Mail :admin@auto-info.co.th
Website : www.auto-info.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :9
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 28/02/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร