สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.581
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แวสท์ เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/10/2551
วันที่เริ่มใช้ :13/10/2557
วันที่หมดอายุ :12/10/2558
ที่อยู่ :1697/17 อาคารชุดจิตราภา เพลส ชั้น 8 ห้องชุด เลขที่ 1697/66
:ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2939-9087-88
โทรสาร :0-2939-9088
E-Mail :vtec_cons@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 21/08/2557
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร