สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.580
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท นวเทคโนโลยีวิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/10/2551
วันที่เริ่มใช้ :13/10/2561
วันที่หมดอายุ :12/10/2562
ที่อยู่ :53/776 หมู่ที่ 2 ถ.เสมาฟ้าคราม
:ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12130
โทรศัพท์ :08-1875-1885
โทรสาร :0-2987-6211
E-Mail :pichedr@nawa-tech.com
Website : www.nawa-tech.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร