สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.578
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ตรัยเอ็น คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/10/2551
วันที่เริ่มใช้ :23/09/2553
วันที่หมดอายุ :22/09/2554
ที่อยู่ :123/38 หมู่บ้านริเวอร์โฮม หมู่ 3
:ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :0-2960-0035
โทรสาร :0-2960-0823
E-Mail :tri_nteam@yahoo.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/06/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร