สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.577
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอเอ็มพี พัฒนา จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/10/2551
วันที่เริ่มใช้ 13/10/2561
วันที่หมดอายุ 12/10/2562
ที่อยู่ 37/1 ซ.เพชรบุรี 15 (ซ.สมประสงค์ 3) ถ.เพชรบุรี
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 0-2653-7558-60
โทรสาร 0-2653-7546
E-Mail marketing@ampgroups.com
Website www.ampgroups.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 17/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร