สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.576
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็น.เอส.คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/10/2551
วันที่เริ่มใช้ :13/10/2555
วันที่หมดอายุ :12/10/2556
ที่อยู่ :126/196-197 (Zone A) ซ.รามอินทรา 40
:แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2944-6617
โทรสาร :0-2944-6618
E-Mail :ns_consult@hotmail.com , ns_consult@yahoo.com
Website : nsconsultgroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :10
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/09/2556
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร