สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.575
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท 05 คอนสตรัคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/10/2551
วันที่เริ่มใช้ :13/10/2547
วันที่หมดอายุ :12/10/2548
ที่อยู่ :1/28 หมู่ 20 ซ.มัณฑิรา ถ.ดำหรุ-บางพลี
:ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10540
โทรศัพท์ :0-2185-6638
โทรสาร :0-2185-6638
E-Mail :panicha_@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/09/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร