สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.65
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :13/10/2561
วันที่หมดอายุ :12/10/2562
ที่อยู่ :9 ชั้น 18 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง
:แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2719-9555
โทรสาร :0-2719-9546-7
E-Mail :Phensrii@hemaraj.com
Website : www.wha-group.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :9
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 16/08/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร