สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.65
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอช-คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :13/10/2560
วันที่หมดอายุ :27/04/2561
ที่อยู่ :9 ชั้น 18 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง
:แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10250
โทรศัพท์ :0-2719-9555
โทรสาร :0-2719-9546-7
E-Mail :Phensrii@hemaraj.com
Website : www.hemaraj.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร