สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.574
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :13/10/2551
วันที่เริ่มใช้ :17/03/2561
วันที่หมดอายุ :16/03/2562
ที่อยู่ :3388/78 ชั้น 22 อาคารสิรินรัตน์ ถนนพระรามที่ 4
:แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2367-5594
โทรสาร :0-2367-5598
E-Mail :bangkok@lr.org
Website : www.lr.org
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 02/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร