สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.573
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ไพรม์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2551
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2561
วันที่หมดอายุ :07/09/2562
ที่อยู่ :160/1 ถนนวิสุทธิกษัตริย์
:แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10200
โทรศัพท์ :0-2282-7309 , 0-2282-7376
โทรสาร :0-2628-6327
E-Mail :prime_160@yahoo.com , prime160@gmail.com
Website : www.primesystem.co.ht
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 06/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร