สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.572
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เค.เอส.คอนซัลแตน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2551
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2560
วันที่หมดอายุ :07/09/2561
ที่อยู่ :110/6 หมู่ 2 ซ.บางกรวย-ไทรน้อย 25 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
:ต.บางศรีเมือง อ.บางกรวย
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11130
โทรศัพท์ :0-2443-0019
โทรสาร :0-2883-6544
E-Mail :ks@ksconsult.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 14/07/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร