สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.571
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ฟุลลี่ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2551
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2553
วันที่หมดอายุ :07/09/2554
ที่อยู่ :614 ถ.จรัญสนิทวงศ์
:แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10700
โทรศัพท์ :0-2880-0955
โทรสาร :0-2880-0956
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 01/10/2553
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร