สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.64
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท สยาม พารากอน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนต์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2548
วันที่หมดอายุ :30/11/2549
ที่อยู่ :46/96 ถ.นวลจันทร์ หมู่ 12
:แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :02-509-7228, 0-2944-5949
โทรสาร :0-2509-7229
E-Mail :spec4696@ksc.th.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร