สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.570
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เมก้า คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2551
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2551
วันที่หมดอายุ :07/09/2552
ที่อยู่ :301/98 ถ.ประชาชื่น
:แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :081-700-7375
โทรสาร :0-2658-4125
E-Mail :smsmai@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 07/08/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร