สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.569
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คลีน แอร์ โปรดักท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2551
วันที่เริ่มใช้ :11/07/2561
วันที่หมดอายุ :10/07/2562
ที่อยู่ :14/2 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี 1) ถนนรามคำแหง
:แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :0-2319-7035-6
โทรสาร :0-2718-5859
E-Mail :Account_nui@hotmail.com
Website : www.cleanairproduct.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 25/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร