สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.568
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แปลน อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :08/09/2551
วันที่เริ่มใช้ :08/09/2557
วันที่หมดอายุ :07/09/2558
ที่อยู่ :999/838 หมู่บ้านสินวงศ์การ์เด้น ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา
:แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10160
โทรศัพท์ :08-1581-1678
โทรสาร :0-2982-0412
E-Mail :chiratt.wi@gmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 04/09/2557
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร