สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.567
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/07/2551
วันที่เริ่มใช้ :14/07/2557
วันที่หมดอายุ :13/07/2558
ที่อยู่ :184 ซ.พุทธมณฑลสาย 2 ซ.12
:แขวงบางไผ่ เขตบางแค
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10160
โทรศัพท์ :0-2805-6660-3
โทรสาร :0-2805-6660-3ต่อ17
E-Mail :pp131@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/06/2557
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร