สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.565
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โดมทองค้าไม้และเหล็ก จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/07/2551
วันที่เริ่มใช้ :14/07/2551
วันที่หมดอายุ :13/07/2552
ที่อยู่ :279/18 หมู่ที่ 8
:ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จังหวัด :ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :20110
โทรศัพท์ :038-328143
โทรสาร :038-326875
E-Mail :j_naravit@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 30/06/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร