สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.564
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท มาสเตอร์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/07/2551
วันที่เริ่มใช้ :14/07/2552
วันที่หมดอายุ :13/07/2553
ที่อยู่ :64 ถ.โกสุมรวมใจ
:แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10210
โทรศัพท์ :0-2573-2857
โทรสาร :0-2574-2440
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/09/2552
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร