สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.62
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ว. และสหายคอนซัลแตนตส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/11/2561
ที่อยู่ :55 ซ.รามคำแหง 18 (แม้นเขียน 3)
:แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :0-2318-3260
โทรสาร :0-2318-3265
E-Mail :info@wasso.co.th
Website : www.wasso.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :26
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 27/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร