สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.562
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/07/2551
วันที่เริ่มใช้ 14/07/2562
วันที่หมดอายุ 13/07/2563
ที่อยู่ 99/223 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์
ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ 0-2195-4250 , 089-113-6793
โทรสาร 0-2195-4251
E-Mail kmecnet@yahoo.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 11/07/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร