สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.562
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เคบี โมเดิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/07/2551
วันที่เริ่มใช้ :14/07/2561
วันที่หมดอายุ :13/07/2562
ที่อยู่ :99/223 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์
:ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด
จังหวัด :นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ :11120
โทรศัพท์ :0-2195-4250 , 089-113-6793
โทรสาร :0-2195-4251
E-Mail :kmecnet@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร