สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.561
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เนเชลรัล วีล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/07/2551
วันที่เริ่มใช้ :14/07/2551
วันที่หมดอายุ :13/07/2552
ที่อยู่ :15 ซ.ลาดพร้าว 101/1 ถ.ลาดพร้าว
:แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10240
โทรศัพท์ :02-729-2540-1
โทรสาร :02-731-0013
E-Mail :naturalwheel@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 26/06/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร