สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.561
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เนเชลรัล วีล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/07/2551
วันที่เริ่มใช้ 14/07/2551
วันที่หมดอายุ 13/07/2552
ที่อยู่ 15 ซ.ลาดพร้าว 101/1 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์ 02-729-2540-1
โทรสาร 02-731-0013
E-Mail naturalwheel@yahoo.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 7
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 26/06/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร