สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.560
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อีสเทิร์น อินสเปคเตอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/07/2551
วันที่เริ่มใช้ :28/09/2554
วันที่หมดอายุ :27/09/2555
ที่อยู่ :293/1 ถ.หนองขาม หมู่ที่ 11
:ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จังหวัด :ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ :20230
โทรศัพท์ :0-3848-1809
โทรสาร :0-3848-1880
E-Mail :e_inspec@hotmail.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 19/09/2554
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร