สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.559
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/07/2551
วันที่เริ่มใช้ :14/07/2560
วันที่หมดอายุ :13/07/2561
ที่อยู่ :152 ซ.ร่มเกล้า 24
:แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10510
โทรศัพท์ :0-2915-0983-5
โทรสาร :0-2915-0986
E-Mail :boonpanyat@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :5
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 23/05/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร