สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.61
ชื่อนิติบุคคล :ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนนิติบุคคลว. และสหาย
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2545
วันที่หมดอายุ :30/11/2546
ที่อยู่ :150/4 ซ.สุขุมวิท 20 ถ.สุขุมวิท
:แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :02-225-9400-8
โทรสาร :02-260-9645
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร