สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.558
ชื่อนิติบุคคล บริษัท คอลลาจ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/07/2551
วันที่เริ่มใช้ 19/12/2561
วันที่หมดอายุ 18/12/2562
ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 2 ห้อง 205 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 02-147-5749
โทรสาร 02-147-5749
E-Mail service@cec-th.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 22/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร