สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.558
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท คอลลาจ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/07/2551
วันที่เริ่มใช้ :14/07/2560
วันที่หมดอายุ :13/07/2561
ที่อยู่ :เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์2 ชั้น 2 ห้อง 205 ซอย ลาดพร้าว 3 ถนน ลาดพร้าว
:แขวง จอมพล เขต จตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :02-1475749
โทรสาร :02-1475749
E-Mail :service@cec-th.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 12/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร