สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.557
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เทคนิคอล เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :14/07/2551
วันที่เริ่มใช้ :14/07/2561
วันที่หมดอายุ :13/07/2562
ที่อยู่ :59/186 หมู่ที่ 16
:ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10540
โทรศัพท์ :0-2349-4337-8
โทรสาร :0-2349-3446
E-Mail :tss-design@tss-design.com
Website : www.tss-design.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :4
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร